Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2011 Yılı Faaliyet Raporu
12-03-2012


Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas\'ın önceliklerini göz önünde bulundurarak  sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterip, 2011 yılını Sivas için güzel çalışmalara imza atarak geride bırakmış bulunuyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu\'nun 41. maddesine göre; Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca, yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz 2011 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2011 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle, mali bilgileri kapsamaktadır.

 Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz;  halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, kanunların çerçevelediği şekilde mali durumumuz, hizmetin aciliyeti, mevcut altyapı potansiyeli gibi kriterlere dikkat ederek çalışmalarımıza yön vermekteyiz.2011 yılında özellikle kırsal altyapı hizmetlerinde ilimizin gelişimi adına  oldukça önemli çalışmalar yapılmıştır. Yol ve Ulaşım hizmetleri kapsamında önceki yıllarda yapılan çalışmalara ilaveten 2011 yılında  169 km I.kat asfalt çalışması yapılarak 2003 yılında %15 ler seviyesinde olan asfalt kaplamalı yol oranı 2010 yılı sonunda %32 lere çıkmıştır. Ayrıca yıl içerisinde 385 Km II.kat asfalt,  648 km stabilize kaplama, 105 km onarım çalışması  ve 69 adet menfez ve 2 adet köprü inşaatı tamamlanarak köy yollarındaki ulaşım standardı yükseltilmiştir. Ayrıca 16 yerleşim yerinde 31.767 m2 köy içi parke taş inşaatı tamamlanmıştır. Yine 2011 yılı içerisinde 39 adet içmesuyu inşaatı tamamlanmış ve 2003 yılında %70 lerde olan şebekeli köy ve mezra adedi 2011 yılı sonu itibari ile  % 91 lara ulaşmıştır. 2011 yılında 29 adet kanalizasyon inşaatı yapılmış ve 2003 yılında %11 seviyesinde olan kanalizasyonlu köy sayısı 2011 yılı sonunda %42 seviyesine çıkmıştır. Oldukça geniş bir alana sahip olan Sivas ilinin toplam 1.216.707 hektar tarım alanı mevcut olup bunun 310.000 hektarı sulanabilir arazidir. Tarımın Sivas\'ın gelişiminde ki öneminin bilincinde olarak  tarımsal sulama hizmetleri kapsamında  2011 yılı içerisinde  bitirilen 38 adet sulama tesisi ile 689 ha alan daha sulu ziraata açılmıştır. Amacımız içmesuyu ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması olup Sivas\'ın en ücra köşesinde yaşayan insanlarımızın yaşanabilir, sağlıklı, ulaşım problemleri olmadan huzur ve refah içerisinde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Yapılan kırsal altyapı çalışmalarımızda 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi ile ilimize tahsis edilen toplam 150.422.815,00 TL ödenek faaliyetlerimize ivme kazandırmıştır. 2012 yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu\'nun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu\'nun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2011 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunar, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.

**2011 Yılı Faliyet Raporunu İndirin.  113.578 MB


 

© 2012 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]