Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

HİZMET ALIMI PERSONELİ SINAV DUYURUSU
20-02-2018İLAN696 sayılı KHK doğrultusunda, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına  Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” hakkında tebliğ kapsamında başvuruları kabul edilerek sonuçları ilan edilen listede ismi  bulunanlar aşağıda belirtilen yer ve zamanda  uygulamalı olarak sınava alınacaktır.1)    Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihaleler kapsamında çalıştırılan 21-22.02.2018 tarihleri saat 09:00-17:00 arasında, İdaremiz Ana hizmet binası kompleksinde,

2)    İlçelerde çalışan  personel, 6-7-8.03.2018 tarihlerinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü  sahasında,

3)    Yol ve Ulaşım hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihaleler kapsamında çalıştırılan EK-3 sayılı listede yer alan  personel, 13-14.03.2018 tarihlerinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sahasında,

4)    Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünce yapılan ihaleler kapsamında çalıştırılan personel, 16-19-20.03.2018 tarihlerinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sahasında,

5)    Belgeye dayalı olarak mazeretleri (hastalık, ölüm izni vb.) nedeniyle belirtilen tarihlerde sınava katılamayanların 21.03.2018 tarihinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sahasında;İLAN OLUNUR.

 

© 2018 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]