Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Doğrudan temin Duyuları
26-02-2018


Sivas İl Özel İdaresince 4734 - 22.d Maddesi kapsamında duyurusu yapılan işlere ait teklif mektubu ve teknik şartnameler son teklif verme tarih ve saatine kadar Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü\'nden temin edilebilir.* Yıldızeli Şeyh Halil Ortaokulu trafo onarım işi 16.03.2018 -14.00

 

© 2018 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]