Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İç Denetim Yönergesi
21-09-2017

Sivas İl Özel İdaresi İç Denetim Biriminin işleyiş ve yönetimi ile iç denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları, Üst Yöneticinin iç denetime ilişkin sorumlulukları ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik esas ve usulleri düzenlenmektedir.

 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]