Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2016 Yılı Faaliyet Raporu
24-05-2017


Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. 
Sivas İl Özel İdaresi, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesi dengeli ve sürdürülebilir kılınması için; katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, hesap verebilir bir yapı ve işleyişi geliştirerek çalışan bir kurumdur. 
Şüphesiz gerçekleştirilen hiçbir çalışma, ortaya konan hiçbir proje hizmetin son noktası değildir. Geleceğe dönük her sektörde hedeflere ulaşmak için; ilin kaynaklarını stratejik ve rasyonel paylaşımla kullanımını sağlamak suretiyle, kırsalın ve kentin yaşam kalitesi ve refah standardını dengeli olarak yükseltmek Sivas İl Özel İdaresinin başlıca görevi olmuştur. 
Sivas’a güvenilir ve kaliteli hizmet vermek amacıyla faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Şubat 2017
Davut GÜL
 
Vali 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]