Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı
10-04-2017


İdaremize ait İç Denetim Eylem Planı ve 2010 - 2017 İç Kontrol Eylem Planı


 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]