Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Tarihçe
02-11-2016

 İl Özel İdarelerinin Osmanlı İmparatorluğu İdari Örgütü arasına girmesi 1864 yılında illerin kuruluşu ile birlikte olmuştur. O Dönemdeki Tuna Vilayeti için 1864 yılında çıkarılan Teşkili Vilayet Nizamnamesi, bu ildeki uygulamalardan yararlanılarak geliştirilmiş ve tüm iller için uygulanmaya başlanmıştır.


1876 yılında ilan ediken Kanuni Esasi\'de daha gelişmiş bir mahalli idare anlayışının ifadesini görmekteyiz. 108. madde \"Vilayetin usulü idaresi tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif kaidesi üzerine müesses olup derecatı nizamı mahsus ile tayin kılınacaktır.\" denilerek, bu günkü Anayasamızda yer alan esas prensip konulmuştur. 

 

© 2016 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]