Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İmar Planı İlanları
21-06-2017

      İl Genel Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 08 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Kangal İlçesi, Hamal Köyü  sınırları içerisinde 137, 138, 139, 144, 145 ve 146 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediye Hizmet Alanı ve Besi Çiftliği  yapılması amacıyla hazırlanan ölçekli imar planı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 16.01.2018-14.02.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]