Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İmar Planı İlanları
21-06-2017

İl Genel Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 167 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Merkez İlçe, Yakupoğlan Köyü  sınırları içerisinde 200 ada,  1 ve 10  sayılı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi yapılması amacıyla hazırlanan ölçekli imar planı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 18.10.2017-16.11.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.
 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]