Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2007 Yılı Faaliyet Raporu
11-03-2008


SUNUŞ

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu\'nun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca, yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır.

 

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, İl\'imizin önceliklerini göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi belli bir plan dahilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterip, 2007 yılı çalışma sezonunu büyük başarılara imza atarak geride bırakmış bulunuyoruz.

 

               Hazırlamış olduğumuz 2007 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2007 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle, mali bilgileri kapsamaktadır. 2008 yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum.

 

                 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu\'nun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu\'nun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2007 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu Genel Meclisimize arz eder, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.

 

Veysel DALMAZ

Vali
** 2007 Yılı Faaliyet Raporu (PDF) 21.5 MB

 

© 2008 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]