Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi İmar Planı Ilanı
08-09-2015Sıcak Çermik İmar Planları Askıya Çıkarıldı


 
    İlimizin önemli değerleri arasında yer alan Yıldızeli ilçesi Kalın köyü ile Mumcu Çiftliği köyü sınırları içerisinde bulunan Sıcak Çermik Termal Bölgesi, 4 Temmuz 2007 yılında Bakanlar Kurulunun 2007\\12286 sayılı kararı ile turizm merkezi ilan edilmişti.
     6360 sayılı kanun kapsamında, Kalın Belde Belediyesinin 2014 yılında kapatılması ile birlikte Sıcak Çermik bölgesine ait 1997 yılında hazırlanan imar planları kurumumuza devredildi. 
    Sivas İl Özel İdaresi, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinin imar planlarının ihtiyaca cevap verememesinden ve uygulamalarda problemlerin ortaya çıkmasından dolayı sürdürülebilir, doğaya saygılı bir yaklaşımla mevcut yatırımlar ile günümüz turizm potansiyellerini yeniden değerlendirmek ve imar planlarını revize etmek amacıyla, ‘Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planı’ çalışmalarına başladı.
    Bu kapsamda İdaremiz; Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezinin; imar planına altlık halihazır harita, plana esas Jeolojik-Jeoteknik etüd raporu, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ‘Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planı’ yapım işlerinin ihalesini 2015 yılında tamamladı.
    Diğer yandan idaremiz, bölgenin turizm merkezi sınırları içerisinde yer almasından dolayı hazırlanan ‘1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’, ‘1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın onaylanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderdi.
    Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanarak askıya çıkarılmak üzere idaremize gönderildi.
    Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezinin bütününe yönelik hazırlanan 1\\5000 ve 1\\1000 ölçekli imar planı ile 1\\ 25000 ölçekli çevre düzeni planı, İmar Kanunun 8 maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğinin 33. maddesine istinaden 3 Şubat 2017 ile 4 Mart 2017 tarihleri arasında; Sivas İl Özel İdaresi web sayfasında (www.sivasilözelidaresi.gov.tr), Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde, Kalın köy muhtarlığında, Mumcuçiftliği köy muhtarlığında ve Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmetler Birliği binasında askıya çıkarıldı.  
    İdaremiz, bir aylık askı süresi içerisinde imar planları için yapılacak itirazlar değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının gönderecek. Bu sürenin sonunda kesinleşecek Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planlarının tatbiki için imar uygulaması (18. Madde) yaptırılarak vatandaşların ve yatırımcıların imar yönünden engelleri kurumuz tarafından ortadan kaldırılacaktır. 

© 2015 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]