Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2014 Yılı Faaliyet Raporu
03-03-2015


5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine dayanılarak çıkarılan \'\'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik\'\' de belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan 2014 yılına ait faaliyet raporları hakkında İl Özel İdaremizin gerek kendi öz geliri ve gerekse devlet yardım ve katkılarıyla, meydana getirilen faaliyet ve yatırımlarla bu yatırımların fiziki ve nakdi gerçekleşme durumları faaliyet raporunda belirtilmiştir.

Yerel yönetimlerinin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz, halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ulaşılması zor en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Yüklendiği görev ve sorumluluğun bilincinde olan İl Özel İdaresi, Sivas ilinin kalkınması, yerel ihtiyacın karşılanması, böylelikle ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması, sağlıklı yaşanabilir, alt ve üst yapı sorunları çözülmüş yerleşim birimlerinde hayatlarını sürdürmelerini hedeflemektedir.

Bu anlayışla yürütülen hizmetleri kapsayan, 2014 yılı faaliyetlerine katkı sunan İl Genel Meclisi Başkanı ve İl Genel Meclis üyelerini, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Özel İdare çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında aynı başarıyı göstermelerini temenni ediyorum.Şubat 2015

Âlim BARUT

Sivas Valisi

 

© 2015 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]