Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Bilgi Edinme Mevzuatı
03-04-2007Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. BİMER bu hakların kullanımını sağlayan etkin bir halkla ilişkiler uygulamasıdır.

T.C. Anayasası Kanun No: 2709

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi 2004/12

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)- Doğrudan Başbakanlık Genelgesi 2006/3
 

© 2007 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]