Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İl Encümeni
07-05-2014

Mehmet Nebi KAYA Genel Sekreter


Ülkü ÇELİK Mali Hizmetler Müdürü


Cengiz SARUHAN Yazı İşleri Müdürü


Fehmi ÇEVİK  İl Genel Meclisi Üyesi


Murat BAŞARAN İl Genel Meclisi Üyesi


Osman BUDAK İl Genel Meclisi Üyesi

 

© 2014 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]