Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İl Encümeni
07-05-2014


Mehmet Nebi KAYA

Genel Sekreter

Ülkü ÇELİK

Mali Hizmetler Müdürü

Cengiz SARUHAN

Yazı İşleri Müdürü

ALİ YAMAN 

İl Genel Meclisi Üyesi

TUNCAY ŞİMŞEK

İl Genel Meclisi Üyesi

BAYRAM SEVİM

İl Genel Meclisi Üyesi
 

© 2014 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]