Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Meclis Gündemi
07-05-2014

T.C.

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

2018 Yılı Haziran Ayı Toplantısı


GÜNDEM


Toplantı Yeri    : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

Toplantı Günü    : 04 Haziran 2018 Pazartesi ve devamı iş günleri.

Toplantı Saati    : 11.001- Açılış ve Yoklama.

2- Mayıs 2018 ayı meclis karar özetlerinin okunması.

3- Yıldızeli İlçesi Sarıyar Köyü sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köy Gelişim Planı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan’larının görüşülmesi.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Yıldızeli İlçesi Belcik ve Kadıköy Köyleri arasındaki 4 km lik yolun İl Özel İdaresi 2. derece yol ağına alınması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Suşehri İlçesi Kozçukur-Sülüklü-Çataloluk-Serpinti Köyleri arasında kullanılan yolun Köyyolu yol ağına alınması hakkındaki önergenin görüşülmesi.  

6- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olan; Merkez Ziya Gökalp İlkokulu bahçe duvarı ve onarım ihtiyacı durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

7- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmiş olan; Kangal İlçesindeki Okullarda doğalgaz kullanımına başlanabilmesi için kombi ve alt yapı desteği verilmesi konularında inceleme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

8- Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmiş olan; Akıncılar İlçesi Yayla ve Yeşilyazı Mahalleleri üst kısmında bulunan orman alanı yol ihtiyacı ile Derecik ve Uğrunca Köyleri orman yolu ihtiyaç durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

9- Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilmiş olan; Sivas Organize Sanayi Bölgesinde nakliye konusunda sıkıntı yaşanmasına neden olan bölge içi yolların durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

10- Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan;   Koyulhisar İlçesi Sisorta(Ortakent) Bölgesi köyleri ve mezralarının kanalizasyon sorunu ile Yenice ve Aksu Köylerinden akan dereler ile Melet Çayının kirliliği konularında inceleme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

11- Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olan; İl Özel İdaresi tarafından İmranlı Belediyesine tahsisi yapıldığı belirtilen arsa vasıflı taşınmaz üzerine müteahhit firma tarafından inşaat yapılması konusunun hukuki açıdan incelenerek meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

12- Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş olan; Sivasspor Tesislerinden spor kulüplerinin nasıl faydalandırıldığı ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi konularında inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.  

13- İl Genel Meclisi tatil ayının belirlenmesi.   

14- İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü.

15- Dilek ve temenniler.Sedat ÖZATA

İl Genel Meclisi Başkanı 

© 2014 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]