Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Meclis Gündemi
07-05-2014

T.C.

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

2018 Yılı Ocak Ayı Toplantısı

GÜNDEM

Toplantı Yeri      : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

Toplantı Günü        : 02 Ocak 2018 Salı ve devamı günler.

Toplantı Saati        : 11.001- Açılış ve Yoklama

2- Aralık 2017 ayı meclis karar özetlerinin okunması.

3- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca gizli oy’la Denetim Komisyonu oluşturulması.

4- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonu çalışmaları için uzman personel görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, görevlendirilecek ise çalıştırılacak gün sayısı ve ücret belirlenmesi.

5- 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. maddesi uyarınca, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nde görev almak üzere hayırsever vatandaşlar arasından üye belirlenmesi.

6- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olan; Suşehri İlçesi Atatürk İlkokulu bakım-onarım durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

7- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olan; Merkez Güney Köyü Okulunun yangın merdivenleri bulunmadığından konunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Doğanşar İlçesi Beşağaç Köyü ile Kırcali ve Yukarı Beşağaç Mezraları arasında bulunan dik ve virajlı olması nedeniyle tehlike arz eden bağlantı yolunda güzergâh değişikliği yapılması konusunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Zara İlçesi Öz grup köyleri arasındaki grup yolunun Eymir Köyü yol ayrımında bulunan virajlı tepenin görüş alanını kapaması nedeniyle tehlike arz eden bu kısmın incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

10- Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmiş olan;  Geçen yıl programda olan ancak teknik nedenlerle gerçekleşmeyen Merkez Güllük Köyü tarımsal sulama işi için uygun proje yapılıp yapılmayacağı konusunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

11- Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Yıldızeli İlçesi Seren Köyündeki sık sık arızalanan kanalizasyon durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

12- Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş olan; Ulaş İlçesi merkezinde bulunan halı sahanın bakım-onarım durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

13- Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan; Zara İlçesi Avşar-Ütükyurdu Grup yolunun Arapça mevkiindeki tehlike arz eden geçidin durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

14- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan; İl Özel İdaresince İller Bankası ve/veya diğer kamu bankalarından borçlanılmasıyla temin edilecek paranın hangi birim ve faaliyetlerde kullanılacağı konularının incelenerek meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

15- Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olan; Akıncılar İlçesi Avşar ve Kayı Köyleri arasındaki içme suyu ve yol takası nedeniyle yaşanan dava ve yargılama sürecindeki gelişmeler konusunda meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

16- İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü.

17- Dilek ve temenniler.Sedat ÖZATA

İl Genel Meclisi Başkanı 

© 2014 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]