Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Meclis Gündemi
07-05-2014


T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi


2018 Yılı Eylül Ayı Toplantısı
GÜNDEM

Toplantı Yeri    : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu


Toplantı Günü    : 03 Eylül 2018 Pazartesi ve devamı iş günleri.


Toplantı Saati    : 11.00


1-Açılış ve Yoklama.

2-Temmuz 2018 ayı meclis karar özetlerinin okunması.

3-İmranlı İlçesi SYDV Mütevelli heyet üyeliğine seçilen Salim ALAN \'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere hayırsever vatandaşlar arasından  yeni bir üye belirlenmesi.

4-İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğindeki hükümleri uyarınca işçi ve memur kadroları için hazırlanan kadro tenkis, ihdas ve iptal cetvellerinin görüşülmesi.

5-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Kardeşler Mahallesi tapunun 5486 ada 21 ve 26 nolu parsellerde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın satılması konusunun görüşülmesi.

6-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Akıncılar-Refahiye yol çalışması alanı içerisinde kalan Gölova İlçesi Güneyli Mahallesi tapunun 106 ada 23 nolu parselde kayıtlı 46,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.243,28 TL bedelle ve Güneyli Mahallesi tapunun 106 ada 24 nolu parselde kayıtlı 7,75 m2 yüzölçümlü taşınmazın ise 206,15 TL bedelle Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne devredilmesi konusunun görüşülmesi.

7-Doğanşar İlçesi Tavza Köyü ile Yıldızeli İlçesi Eşmebaşı Köyü içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

8-Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş olan; İmranlı İlçesi futbol sahasının müsabakalara uygun hale getirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.   

9-İhtisas Komisyonlarına havale edilmiş olan; İl Özel İdaresi 2018 yılı Yatırım Programında yer alan ve değişiklik yapılan işlerin neler olduğu, programda yapımı tamamlanan ve tamamlanamayan işlerin hangi aşamada olduğu konularında inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

10-İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü.

11-Dilek ve temenniler.                                                                                                                   
Sedat ÖZATA

İl Genel Meclisi Başkanı
 

© 2014 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]