Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Meclis Gündemi
07-05-2014

T.C.

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

2018 Yılı Aralık Ayı Toplantısı


GÜNDEM


Toplantı Yeri    : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

Toplantı Günü    : 03 Aralık 2018 Pazartesi ve devamı iş günleri.

Toplantı Saati    : 11.00
1- Açılış ve Yoklama.

2- Kasım 2018 ayı meclis karar özetlerinin okunması.

3- Ulaş İlçesi Eskikarahisar Köyü Yeşilyurt Mezrası içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Altınyayla İlçesi Deliilyas Beldesi ile Ulaş İlçesi Baharözü Köyü arasındaki 12 km lik toprak yolun İl Özel İdaresi 2. Derece yol ağına alınması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Divriği İlçesi Selimoğlu ve Sarıçiçek köylerini bağlayan grup yolunda Selimoğlu ile Selvi gediği arasında güzergah değişikliği yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

6- Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmiş olan; 2018 yılında alınan Sertifikalı Tohum Desteği verilip verilmediği konusunda inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

7- Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Köylerin içme sularının sağlık açısından inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 

8- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olan; İlimiz genelindeki Milli Eğitim ile ilgili eksikliklerin tespit edilerek 2019 yılı Yatırım Programına ilave edilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 

9- Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmiş olan; İmranlı İlçesi Taşlıca Köyü köprüsünün hangi aşamada olduğu konusunda inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 

10- Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş olan; Doğanşar İlçesine yapılan kapalı spor salonunun hangi aşamada olduğu, ve halı saha eksiklikleri konusunda inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.  

11- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan; Kangal İlçesine bağlı Aşağı Höyük ve Yukarı Höyük Köyleri arasındaki yolun durumunun incelenerek meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

12- İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü.

13- Dilek ve temenniler.

 

© 2014 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]