Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2013 Yılı Faaliyet Raporu
25-03-2014Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla mahalli idarelere daha çok sorumluluk ve görev yüklenmiştir. Böylece merkezi idare ile mahalli idareler arasında yetki ve kaynak dağılımı yapısı değişmiştir. Bu süreçte Performans Esaslı Bütçeleme sistemine geçilmiş ve yeni sistemin temel unsurları stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu olmuştur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği gerçekleştirmek olan bu yeni yaklaşım kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu açıdan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi kapsamında hazırlanan faaliyet raporları mahalli idarelerde yaşanan dönüşümü en etkili şekilde gösteren belgelerdir. Kentsel kalitenin artırılması yönünde mihenk taşı olan İl Özel İdaresi yaşam kalitesini yükseltmek için yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri yenilikçi ve adaletli bir yönetim anlayışıyla, vatandaş odaklı, verimli, erişebilir ve etkin bir şekilde sunmak için kurumsal kültürüyle ve çalışanlarıyla çağdaş, güçlü bir İl Özel İdaresi olma politikasına bağlı kalarak, her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkartmak amacı ve üstün sorumluluk duygusu ile güler yüzlü, iltimassız, aracısız ve yansızlık ilkeleri doğrultusunda çalışmaktır. Bu anlayışla yürütülen hizmetleri kapsayan, 2013 yılı faaliyetlerine katkı sunan İl Genel Meclisi Başkanı ve İl Genel Meclis üyelerini, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Özel İdare çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında aynı başarıyı göstermelerini temenni ediyorum.Şubat 2014

Zübeyir KEMELEK

Sivas Valisi

 

© 2014 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]