Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Etik Kurul


5176 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, ilimiz Özel İdaresi Etik Komisyonunda 2019 yılında görev alacaklar, Valilik Makamının 20/12/2018 tarih ve E.24649 sayılı Oluru ile oluşturulmuştur. 

 
Etik Komisyon: 
 
Mehmet Nebi KAYA (Genel Sekreter )  
Alpaslan CEYHAN (Genel Sekreter Yardımcısı) 
Cengiz SARUHAN (Yazı İşleri Müdürü)  

Etik Komisyonu İletişim Bilgileri

0346 223 53 01 - 223 01 16  
sivas@sivasilozelidaresi.gov.tr 

Sivas İl Özel İdaresi İletisim Formu
 
 
Yedek Üyeler 

Mevlüt SOYSAL (Genel Sekreter Yardımcısı) 
Göksel YERLİKAYA (Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürü) 
Erdoğan ALTINKÜPE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü)  

 

KANUNLAR
 
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
 
2531 Sayılı Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

YÖNETMELİKLER
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

GENELGELER 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Genelge (2004 / 27) 
Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Sey. ve Hediye Uyg. Hak. Genelge (2005 / 16)Sayfa Başı