Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  T.C.

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

2018 Yılı Mart Ayı ToplantısıGÜNDEMToplantı Yeri    : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

Toplantı Günü    : 05 Mart 2018 Pazartesi ve devamı iş günleri.

Toplantı Saati    : 11.00
1- Açılış ve Yoklama

2- Şubat 2018 ayı meclis karar özetlerinin okunması.

3- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi uyarınca hazırlanan 2017 yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

4- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında İdaremiz adına “Oynayarak Öğreniyorum Projesi” başlıklı proje sunulması, eş finansman desteği sağlanması ve imza yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi.

5- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Kılavuz Mahallesi tapunun 5028 ada 4 nolu parselde kayıtlı A Blok Zemin kat 1 ve 2 bağımsız bölüm nolu konutlar ile Mülkiyeti Nihat KIRIŞ ait Merkez İlçe Eskikale Mahallesi tapunun 228 ada 51 nolu parselde kayıtlı 152,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın takas edilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmiş olan; Akıncılar İlçesi Altıntepe HES çıkışından sonra Şenbağlar, Akıncılar, Derecik, Yağlıçayır ve Suşehri hattındaki tahrip olan sulama kanallarının durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

7- Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmiş olan;  Koyulhisar İlçesi Ortakent Köyü Sağlık Evi etrafının bahçe duvarıyla çevrilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

8- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olan; Merkez Kabasakal ile Beştepe Köyleri Okullarının bahçe düzenlemesi ve ihata duvarları durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Divriği İlçesi Çakıltarla Köyü içerisinden geçerek çevreye ve yola zarar veren derenin durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

10- Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmiş olan; İmranlı İlçesine İdaremiz tarafından yapılmakta olan kapalı araç parkının hangi aşamada olduğu konusunda inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

11- Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olan; 2014-2018 yıllarında su tahsisi yapılan ancak köyler arasında dava konusu olan su membaları konusunda inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.   

12- İçişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilmiş olan; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait misafirhane ve sıcak çermik mevkiindeki sosyal tesislerin durumunun incelenerek meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

13- İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü.

14- Dilek ve temenniler.


Sedat ÖZATA

İl Genel Meclisi Başkanı


Sayfa Başı