Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Kalkım Balıklı Kaplıcası Turizme Kazandırılıyor
Sivas İl Özel İdaremiz tarafından Bakanlık onayına sunulan Kalkım Balıklı Kaplıcası İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. 

Sivas İl Özel İdaremiz tarafından ihale ile satın alınarak kaynak koruma raporu, jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanan Kangal’ın Kalkım Köyü’ndeki jeotermal kaynak suyu için 1/25.000 ölçekli çevre, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli imar planları, Kültür ve Turizm Bakanlığından onay aldı.

Sivas İl Özel İdaremiz tarafından ihale edilerek kaynak koruma, jeolojik ve jeo teknik etüt raporları hazırlanan Kangal’ın Kalkım Köyü’ndeki jeo termal kaynak suyu için uygulama imar planları yapılmış 10.06.2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu onayına sunulmuştu. Yapılan imar planları, Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu onayını aldı. Alınan onayın ardından İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesine istinaden 11.05.2017 - 09.06.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet sitesinde ilana çıktı.

Kalkım Köyü jeotermal sahasında yürütülen çalışmalarda büyük mesafe kat eden İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz kaplıcanın çevre düzeni planı, nazım planı ve uygulama imar planları ihalesini gerçekleştirerek yaklaşık 200 hektar alanda çalışma yaptı. İdaremiz, planların kamulaştırma işlemlerine başlayacak ve turizm standartlarında yol çalışması yapacak.

Kalkım jeotermal suyunda Kangal Balıklı Kaplıcada bulunan C. Macrostomus ve G. Rufa türlerine ait balıklar bulunmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal kaynaklar oldukça önem kazanmıştır.  Jeotermal enerji günümüzde; tıp, turizm, ziraat, endüstri gibi sayısız alanda kullanılıyor. İlimizde de jeotermal kaynağın kullanım alanının genişletilmesi için özel işletmecilere ruhsat veren kurumumuz diğer taraftan da yatırımcıları ilimize çekmeye çalışmaktadır.

Kalkım Balıklı Kaplıcası imar planında günübirlik tesis alanları (restaurant-cafe), turizm tesis alanları (otel-motel), kür merkezi (sağlık merkezi), ticaret alanları, rekreaktif faaliyet alanları (spor parkları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları), idari tesis alanı, karakol, ibadet alanı, oto park gibi donatılar yer alıyor. 

Kalkım yöresinde çevre, nazım ve imar planının uygulanmasının ardından kurulacak olan tesisler ile Sivas’a yeni bir termal turizm tesisi daha kazandırılmış olacak.Sayfa Başı