Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm MerkeziKültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 247/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 07.05.2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Sivas Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi'ne ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 11.05.2017-09.06.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.* 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

* 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

* 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planını

İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyinSayfa Başı