Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi


Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 247/09 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülerek, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanan Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi'nin bütününe yönelik hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planının, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 03.02.2017-03.03.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.
İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi

1/1000 Ölçekli 37B21D2D

1/1000 Ölçekli 37B21D1D

1/1000 Ölçekli 37B21D2C

1/1000 Ölçekli 37B21D1C

1/1000 Ölçekli 37A25C2A

1/1000 Ölçekli 37A25C2B

1/1000 Ölçekli 37A25C4B

1/1000 Ölçekli 37A25C4C

1/1000 Ölçekli 37A25C4D

1/1000 Ölçekli 37B21D1A

1/1000 Ölçekli 37B21D1B

1/1000 Ölçekli 37A25C3D

1/1000 Ölçekli 37A25C4A

1/1000 Ölçekli 37A25C2C

1/1000 Ölçekli 37A252D

1/1000 Ölçekli 37A25C3A

1/1000 Ölçekli 37A25C3B

1/1000 Ölçekli 37A25C3C

1/1000 Ölçekli 37A25C1B

1/1000 Ölçekli 37A25C1C

1/1000 Ölçekli 37B21D3A

1/1000 Ölçekli 37B21D4A

1/1000 Ölçekli 37B21D4B

1/5000 öLÇEKLİ I37A25C

1/5000 ÖLÇEKLİ I37B21D

1/5000 ÖLÇEKLİ I37C01A

1/5000 ÖLÇEKLİ I37D05B

Sıcak Çemik (Sivas) Termal Turizm Bölgesi Alt Bölge Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri

Sıcak Çemik (Sivas) Termal Turizm Bölgesi Revizyon + İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri

Sıcak Çemik (Sivas) Termal Turizm Bölgesi Alt Bölge Çevre Düzeni Planı

Sivas Sıcak Çemik Termal Turizm Bölgesi İmar Planı (Tek Parça)


Sayfa Başı