Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 webmail
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliğisitede Web'de

 

  


İmar Planı İlanları


1) İl Genel Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, sınırları içerisinde bulunan 2513 ve 400 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 9 MW gücünde Güneş Enerji Santrali yapımına ilişkin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 20.03.2017-18.04.2017 tarihleri
arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.


İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
İmar Planı İlanları


Sayfa Başı