Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 webmail
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliğisitede Web'de

 

  


İmar Planı İlanları


1.) İl Genel Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz,  Kangal İlçesi, Hamal Köyü sınırları içerisinde 182, 198, 199, 200, 201, 207, 214, 215, 257, 271, 932, 933, 934, 935, 1004, 1005, 1112, 1113 ve 2696 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde Termik Santral Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 17.04.2017-16.05.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

2.) İl Genel Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 58 sayılı kararı ile; İlimizde 6360 sayılı Kanun gereği tüzel kişiliği sona ererek köy statüsüne dönüştürülen ve imar planları daha önce belde belediyelerince hazırlanan 18 köye ait İmar Planının iptal edilmesine, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/c maddesi uyarınca karar verilmiştir. Söz konusu kararın, İmar Kanunu'nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 19.04.2017-18.05.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

3.)  Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 247/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 07.05.2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Sivas Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi'ne ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 11.05.2017-09.06.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

4) İl Genel Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz,  Merkez İlçe, Damılı Köyü sınırları içerisinde 107 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Akaryakıt, LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli imar planı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 15.05.2017-13.06.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.  İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
18 köye ait İmar Planının iptal edilmesi

Kangal İlçesi Hamal Köyü İmar İlanı

Kangal Kalkım Turizm Merkezi İlanları

Merkez İlçe, Damılı Köyü


Sayfa Başı