Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 webmail
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliğisitede Web'de

 

  


İmar Planı İlanları


İl Genel Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Hafik İlçesi, Koşutdere Köyü sınırları içerisinde 120 ada, 128 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Beton Santrali Tesisi yapılması amacıyla hazırlanan ölçekli imar planı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 21.06.2017-20.07.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
Hafik İlçesi, Koşutdere Köyü


Sayfa Başı