Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Etik Kurulu
 Sıcak Çermik
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


İmar Planı İlanları


İl Genel Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Divriği İlçesi, Kayaburun Köyü  sınırları içerisinde 2209 sayılı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali Tesisi yapılması amacıyla hazırlanan ölçekli imar planı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 18.09.2017-17.10.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
Divriği İmar Planı İlanı


Sayfa Başı