Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 webmail
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliğisitede Web'de

 

  


İmar Planı İlanları


1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 247/09 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülerek, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanan Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi'nin bütününe yönelik hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planının, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 03.02.2017-03.03.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

2)
İl Genel Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Uyuzpınarı Mevkiinde; Kangal Mal Müdürlüğü tarafından Kangal Belediyesi'ne tahsisi yapılan saha üzerinde Rekreasyon amaçlı hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 16.01.2017-16.02.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

3) İl Genel Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Gölova İlçesi, Bozat Köyü, sınırları içerisinde bulunan 12 ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine konut yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 20.02.2017-20.03.2017 tarihleri
arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

4) İl Genel Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Gürün İlçesi, Çevirme ve Böğrüdelik Köyleri ile Kangal İlçesi Avşarören Köyü, sınırları içerisinde bulunan muhtelif parseller üzerine Rüzgar Enerji Santralinin yapılması amacıyla  hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı, İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesine istinaden 17.02.2017-17.03.2017 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.


İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
Gölova İlçesi, Bozat Köyü 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı

Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi

Kangal Hamal 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı

Rüzgar Enerji Santrali 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı


Sayfa Başı