Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Ruhsat Almak İçin Gerekli Belgeler
İŞ YERİ AÇMA RUHSATLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
    Gayri Sıhhı Müessese Açmak İçin İstenilen Belgeler

1.İşyeri Açma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

2.Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu

3.İş Güvenliği Taahhütnamesi

4.İçmesuyu Taahhütnamesi
    Madencilik Faaliyetleri İçin İstenilen Belgeler


1.İşyeri Açma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

2.Madencilik Faaliyetleri Başvuru ve Beyan Formu

3.İş Güvenliği Taahhütnamesi

4.İçmesuyu Taahhütnamesi

5.Yangın Taahhütnamesi

    Sıhhı İşyeri İçin İstenilen Belgeler

1.İşyeri Açma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

2.Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu

3.İş Güvenliği Taahhütnamesi 


4.İçmesuyu Taahhütnamesi


Sayfa Başı