Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler


KANUNLAR


5995 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Sayılı Maden KanunuJeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
YÖNETMELİKLER


9207 Sayılı Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin YönetmelikMadencilik Faaliyetleri Uygulama YönetmeliğiMaden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama YönetmeliğiJeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
GENELGELER


Dere Yatakları ve Kum Ocakları Genelgesi

Sayfa Başı