* Sivas İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesi
* Sivas İl Özel İdaresi Memur Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesine Dair Yönetmelik
* Sivas İl Özel İdaresi İşçi Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesine Dair Yönetmelik
* Sivas İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
* Sivas İl Özel İdaresi Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Sivas İl Özel İdaresi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
* Sivas İl Özel İdaresi Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
* Sivas İl Özel İdaresi Kırsal Altyapı Çalışmaları Yönetmelikleri
* Sivas İl Özel İdaresi İcra Takip Haciz ve Satış Servisi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Kanalizasyon ve Atık Su Tesisleri Bakım Onarım Yönetmeliği
Kilitli Parke Yapım,  Bakım  ve  Onarım Yönetmeliği
Köy İçme Suyu Tesisleri İsletme Bakım Onarım Yönetmeliği
Köylere Kilitli Parke Taşı Yapılması İle İlgili Yönetmelik
Köy Yolları Yönetmeliği
Sivas İli İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik

 

MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ

e-mevzuat http://www.mevzuat.gov.tr/