6360 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 2. MADDESİ GEREĞİ BELEDİYELERCE DÜZENLENECEK CETVELLER


6360 sayılı Kanun ile ilgili yazı

Mali Durum (Borçlar) Tespit Formu

Memur Personel Tespit Formu

Sözleşmeli Personel Tespit Formu

İşçi Personel Tespit Formu

Taşınır Sayım Döküm Cetveli

Taşınmaz Mallar Tespit Formu

Taşınır Mallar (Araş-İş Makinesi) Tespit Formu