KÖYYOLU

a.) Asfalt : 2005 yıl sonu itibariyle 220 köyümüze Asfalt yol ile ulaşıım saglanırken, 2016 yılı sonunda ise  bu sayı 705 olmuştur. Asfalt kablamalı toplam yol oranı % 14' den % 43' e çıkmıştır.

b.) Stabilize : 2005 yıl sonu itibariyle 922 köyümüze Stabilize kaplamalı yol ile ulaşım saglanırken 2016 yılında ise bu sayı 419 ' e düşmüştür. Stabilize kablamalı toplam yol oranı % 73' den %51' e gerilemiştir.

c.)Tesviye : 2005 yıl sonu itibariyle 17 köyümüzün yolu tesviyeli yol iken 2016 sununda bu sayı 0' a düşmüştür. Tesviyeli toplam yol oranı % 12 den % 6' e gerilemiştir.

d.) Hamyol (Mutasavver) : 2005 yıl sonu itibariyle toplam 35 km. olan hamyolumuzun tamamı yapılarak hizmete sunulmutur. 2016 sonu itibariyle ham yolumuz bulunmamaktadır.

KÖYYOLUNDA HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN                        ( 31.12.2016 Tarihi İtibariyle )

HİZMET DIŞI                                  (T.C.K.' dan Faydalanan)

Toplam Köy Adedi

Toplam  Mezra Adedi

Faydalanan
Toplam Nüfus (Tuik 2015)

Köy

Mezra

Nüfus

1124

568

129.455

109

45

22.002

KÖYYOLU ENVANTER BİLGİ TABLOSU ( 31.12.2005 - 31.12.2016 )

YILI

YOLUN
CİNSİ

Fayd. Köy Adedi

Fayd. Mezra Adedi

Toplam Ünite Adedi

Toplam Nüfus             (2005-2015)

Toplam Km.si

%
si

2005

ASFALT

220

20

240

88.173

1174

14

2016

ASFALT

705

90

795

102.792

3330

43

2005

STABİLİZE

922

500

1422

161.054

5878

73

2016

STABİLİZE

419

442

861

26.439

3902

51

2005

TESVİYE

17

159

176

3.712

943

12

2016

TESVİYE

0

36

36

224

428

6

2005

HAM YOL

0

3

3

65

35

1

2016

HAM YOL

0

0

0

0

0

0

2005

T O P L A M

1.159

682

1.841

253.004

8.030

100

2016

T O P L A M

1.124

568

1.692

129.455

7.660

100

KÖY İÇİ KİLİT PARKE TAŞI ENVANTERİ ( 31.12.2016 )

Toplam
 Köy Adedi

Parke Taşı
Yap. Köy Ad.

Köy
%

Kısal Nüfus Toplamı

Parke Taşından Fay.Nüf.

Fayd.
Nüfus %

Toplam M2

1233

465

38

151.457

88.004

58

2.706.360

İÇMESUYU VE KANALİZASYON                      (31.12.2016 Tarihi İtibariyle)

a.) İçmesuyu

2005 yılında 1517 adet köyümüz Şebekeli, 74 adet köyümüz Çeşmeli, 2 adet köyümüz susuz durumda iken;  2016 yılı sonu itibariyle 1232 adet köyümüz şebekeli, 1 adet köyümüz çeşmeli olup, susuz köyümüz bulunmamaktadır.

İÇMESUYUNDA HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN

HİZMET DIŞI                                 (Belde Belediyesinden Fayd.)

Toplam Köy Adedi

Toplam  Mezra Adedi

 Toplam Nüfus (2015)

Köy

Mezra

Nüfus

1233

613

151.457

7

0

13.871

İÇMESUYU ENVANTER BİLGİ TABLOSU (  31.12.2016 )

İÇMESUYU
DURUMU

K Ö Y

MEZRA

YOPLAM ÜNİTE

% si

ADET

NÜFUS

ADET

NÜFUS

ADET

NÜFUS

SULU

1.211

137.559

610

11.238

1.821

148.797

98,6

YETERSİZ

22

2.614

2

46

24

2.660

1,3

SUSUZ

0

0

1

0

1

0

0,1

TOPLAM

1.233

140.173

613

11.284

1.846

151.457

100

 ŞEBEKELİ

1.232

140.153

531

10.616

1.763

150.769

95,5

 ÇEŞMELİ

1

20

81

668

82

688

4,4

 SUSUZ

0

0

1

0

1

0

0,1

TOPLAM

1.233

140.173

613

11.284

1.846

151.457

100

HİZMET DIŞI

7

13.871

0

0

7

13.871

GENEL
TOPLAM

1.240

154.044

613

11.284

1.853

165.328

b.) Kanalizasyon

Hizmet alanımızdaki toplam 1233 adet köyün 762' i, 613 adet mezranın 102' i kanalizasyon tesisine kavuşturulmuştur. Kanalizasyon tesisi olan köyümüz % 62 dir.

KANALİZASYON VE ATIKSU ENVANTER BİLGİ TABLOSU (.31.12.2016 )

KÖYLER

MEZRALAR

KANALİZASYON
TESİSİ BULUNAN

DOĞAL ARITMA
TESİSİ BULUNAN

KANALİZASYON
TESİSİ BULUNAN

DOĞAL ARITMA
TESİSİ BULUNAN

ADET

NÜFUS

ADET

NÜFUS

ADET

NÜFUS

ADET

NÜFUS

762

118.680

421

64.822

88

3.130

50

2.181

Yüzdesi

85

 

46